ชุมชนโหล่งฮิมคาว


เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณย่านริมแม่น้ำคาว นับเป็นป๊อกหรือหมวดบ้านหลังวัดสีมาราม บ้านมอญ หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โหล่ง หมายถึง พื้นที่อาณาบริเวณที่ราบลุ่ม ย่าน ฮิมคาว หมายถึง ริมแม่น้ำคาว

บ้านมอญ หมู่ 2 เป็นชุมชนชาวเขินที่ถูกกวาค้อนจากเมืองเชียงตุงประเทศพม่าเข้ามาในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” เมื่อครั้งที่พระเจ้ากาวิละได้ยกทัพกวาดค้อนผู้คน และ สล่าหรือช่างฝีมือ มาร่วมบูรณะเมืองเชียงใหม่ หลังจากที่ร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้เมืองเชียงใหม่จากการยึดครองของพม่ายาวนานกว่า 200 ปี

ชุมชนโหล่งฮิมคาวประกอบด้วยสมาชิกชุมชนดั้งเดิม ชาวบ้านมอญหมู่ 2 สมาชิกที่ตั้งครอบครัวอยู่ริมน้ำแม่คาว และสมาชิกที่เข้ามาอยู่ใหม่ โดยมีถนนหลัก ซอย 11 ข้างวัดสีมาราม ต้นซอยมีวัดสีมาราม สุดซอยเป็นแม่น้ำคาวที่ยังคงเป็นธรรมชาติ สมาชิกทุกคนมีความรักธรรมชาติเป็นพื้นฐาน จึงตกลงร่วมกันว่าจะปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างบ้านอาศัยในแบบล้านนา หรือล้านนาร่วมสมัย สมาชิกแต่ละครอบครัวมีงานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา และมีการออกแบบดีไซด์ให้มีความร่วมสมัยอยู่แล้ว จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาให้ชุมชนโหล่งฮิมคาวเป็นชุมชนศิลปะหัตถกรรม มีวิถีอยู่ร่วมกับธรรมชาติและมีวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล พร้อมกับยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนแบบญาติมิตรในแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย

ในทุกปีช่วงเทศกาลยี่เป็ง ชุมชนโหล่งฮิมคาวจะร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้แนวคิด “Slow life” (วิถีช้าๆ) เดินช้าๆ กินช้าๆ ซื้อขายช้าๆ อู้จ๋ากันม่วนๆ ชื่องาน “กาดต่อนยอน” (Slow life Market) ทุกบ้านจะช่วยกันจัดทำซุ้มประตูป่าร่วมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง จุดผางประทีปบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์ นอกจากนั้นทุกครอบครัวจะเปิดจำหน่ายหัตถกรรม พร้อมทั้งเชิญชวนเจ้าของร้านงานหัตถกรรมทั้งในชุมชนบ้านมอญและชุมชนในตำบลสันกลางตลอดจนผู้สนใจผู้มีน้ำใจรักศิลปะ วัฒนธรรมมาร่วมออกร้านตลอดสองข้างทางให้ผู้คนมาเดิน มาชม มาช็อป มาชิม มาแซะ ได้ตลอดเส้นทางหลักของชุมชนในรูปถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัย

ปี2560 สามาชิกชุมชนได้ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง หลังจากนั้นชุมชนได้ประชุมวางแผนร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนชุมชนโหล่งฮิมคาว” โดยมีการสะสมเงินจากสมาชิกครอบครัวละ300บาทต่อเดือน เพื่อเป็นทุนสำหรับจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน การพัฒนาชุมชนตามที่ตกลงร่วมกัน การกิจกรรมประเพณีของชุมชน การตัดหญ้า การจัดการขยะ การปลูกต้นไม้ เป็นต้น และในปี2561 คนรุ่นใหม่ของชุมชนโหล่งฮิมคาวได้รึเริ่มกิจกรรม “กาดฉำฉา” ตลาดใต้ต้นฉำฉา ตลาดจำหน่ายงานทำมือ งานหัตถกรรมหลากหลาย อาหาร และเครื่องดื่ม มีดนตรีโฟล์คซอง ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-14.00 น. ปัจจุบันมีผู้มาร่วมออกร้านไม่น้อยกว่า70ร้าน จึงทำให้มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ

จุดเด่นของดีในชุมชน สิ่งที่เป็นของดีและน่าสนใจของชุมชนโหล่งฮิมคาวมีอยู่มากมาย ทั้ง วัดสิมาราม มีหอไตรสวยงาม มีพิพิธภัณฑ์เฮือนบ่าเก่าชาวไทยเขิน และสามารถทำบุญให้อาหารปลาที่หนองน้ำของวัด, ร้านกาละแมกะทิสด “พรรณี”, การตอกลายสลุงหลวง, ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการตำบลสันกลาง, ร้านป้าแก้วอาหารพื้นเมือง, ร้านป้ามล เสื้อผ้าพื้นเมือง, ร้านทองดี, ร้านBUS PIZZA, ร้านBa-barista, กาดฉำฉา (ทุกวันเสาร์ 09.00-14.00น.),ร้านล้านฝ้ายงาม, ร้านเฮือน ณ ใจ๋ ฝ้ายเปลือกไม้, ร้านเปิงใจ๋, ร้านของโบราณ และสวนกล้วยหลากพันธุ์, ร้านอันดามันมัดย้อม, ร้านแม่ฑีตา, ร้าน slow stitch, ร้านกิ๊ก อินเดียสไตล์, ร้านอาหารมีนา, สวนผัก ทุ่งนาหนานแดง, สวนครัวยายอ่อง, แม่น้ำคาว, สวนสุขภาพริมน้ำแม่คาว, แปลงฝ้าย&คราม, ดอกไม้นานาพันธุ์, สถาปัตยกรรมล้านนาหลากหลายสไตล์และความร่มรื่นของต้นไม้

FB : https://www.facebook.com/LoangHimKao/

ร้านค้าแนะนำ