เริ่มขึ้นมาจากการที่เด็กรุ่นใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานกาดต่อนยอน งานประจำปีของชุมชนโหล่งฮิมคาว ที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนร่วมกันจัด ร่วมกันทำเพื่อสร้างรายได้ภายในชุมชน

หากเล่าถึงจุดเริ่มต้น ชุมชนโหล่งฮิมคาว มีทุนเดิมคือแต่ละบ้านมีผลิตภัณฑ์และร้านค้าของแต่ละบ้านอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าหัตถกรรม งานทำมือ จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วง2-3ปีที่ทางชุมชนได้จัดงานกาดต่อนยอนขึ้นทุกปี เราจึงเห็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดเพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนมากขึ้น จากปีละหนึ่งครั้งในช่วงงานกาดต่อนยอน เป็นทุกๆสัปดาห์ โดยจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 9.00-14.00น. โดยใช้ชื่อว่า ตลาดฉำฉา เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่จัดตลาดมีต้นฉำฉาใหญ่ๆอยู่สามต้น เริ่มต้นจากการเชิญชวนคนในชุมชน คนรู้จัก เพื่อน พี่ น้อง ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว และมีสินค้าน่ารักๆ ให้มาจำหน่ายด้วยกัน เหมือนเป็นกาดต่อนยอนขนาดย่อมก็ว่าได้ เราใช้ทั้งการโปรโมท โฆษณา ชักชวนให้คนภายนอกได้เข้ามาร่วมตั้งร้าน จำหน่ายสินค้า ด้วยกัน จาก 10 ร้านค้า จนเพิ่มเป็น 20 30 ร้านค้า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการเผยแพร่ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชนมากขึ้น

ปัจจุบัน ตลาดฉำฉา เปิดมาแล้ว 2 กว่า ร้านค้าทั้งหมดมีอยู่ 40-50 ร้านค้า จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-14.00น. ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหัตถกรรม งานทำมือ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

เราได้พัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากหลายๆที่ ทั้ง ททท สสย และเราได้เริ่มทำพื้นที่ในตลาดให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ โดยใช้ชื่อว่า Heart space เป็นพื้นที่ที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้มารวมตัวกัน เปิดทุกวัน(ยกเว้นวันพุธ) มีการทำ co-working space มีการจัดทำกิจกรรม workshop และมีการจัด event อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น และมีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย

Facebook : https://www.facebook.com/ChamchaMarket/

<- ชุมชนโหล่งฮิมคาว