อาหารรัฐฉาน สูตรดั้งเดิม ความดั้งเดิมที่เห็นได้จากวัตถุดิบ ส่วนประกอบและวิธีการประกอบอาหาร เช่น เต้าหู้สูตรดั้งเดิมที่ทำจากถั่วเขียว, เอกลักษณ์การปรุงรสอาหารด้วยการใช้ถั่วเน่าเป็นเครื่องปรุง วิธีการทำอาหารประเภทผัด ที่จะผัดจนเปื่อยนิ่ม หรือที่เรียกว่า อุ๊บ

(อาหารไทใหญ่ ส่วนมากจะเน้นผักและถั่วเป็นส่วนสำคัญ) หากอยากลิ้มลองมาชิมได้ที่ร้านแม่คำใส ครูจั่นต่า พ่อครัวใหญ่รับประกันคุณภาพและคุณค่าบนวิถีวัฒนธรรมไทใหญ่ดั้งเดิม

<- ชุมชนโหล่งฮิมคาว