นาคเกี้ยว คือ แหล่งข้อมูล พื้นที่เรียนรู้ศาสตราภรณ์ (ศาสตราภรณ์ หมายถึง เครื่องแต่งกายและอาวุธล้านนาโบราณ ที่เกี่ยวกับวิถีประวัติศาสตร์ของล้านนาโบราณ)

ศาสตราภรณ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้มากมาย ตั้งแต่ การทำอาวุธ เช่น ตีดาบ สานหวายใส่ด้ามดาบ ตอกลาย(ดุนลาย) (ดาบหนึ่งเล่มประกอบด้วย ใบดาบ ด้ามและฝัก) การถักเชือกดาบ การตอกอักขระบนใบดาบ เพื่อเสริมขวัญกำลังใจ คาถาอาคม

ทั้งนี้ การเข้าใจศาสตราภรณ์ จึงต้องเชื่อมโยงไปถึง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ/ประเพณีล้านนา และยุทธพิชัยสงคราม

ดาบแต่ละเล่มก็มีความหมาย เช่น ดาบที่มีลวดลายก็จะเป็นชั้นขุนนาง ด้วยเหตุเช่นนี้ ดาบแต่ละเล่มจึงสะท้อนถึงชนชั้นทางสังคมด้วย

นอกจากนี้ยังมีเสื้อยันต์ อักขระบนเสื้อยันต์ สะท้อนเกี่ยวข้องกับพิชัยสงคราม การเดินศึก (จักรวาลวิทยาล้านนา) และการสักลายในตัว

หากถามว่า นาคเกี้ยวคืออะไร
นาคเกี้ยว (การหมุนของจักรวาลที่ไม่รู้จบ) มาจากความเชื่อ/ตำนานล้านนา ที่เชื่อว่า บรรพบุรุษล้านนามาจากนาค (เมืองโยนกนาคพันธุ์) นาคเกี้ยวสะท้อนนัยยะความเกี่ยวร้อย พันผูกของผู้คน พลังของการรวมกัน พลังของการเกี้ยวร้อยที่เป็นหัวใจของล้านนา

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญ/ คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม และความรักในบรรพชนล้านนา จึงกลายเป็นแรงขับเคลื่อน ให้เกิด แหล่งเรียนรู้นาคเกี้ยว ที่โหล่งฮิมคาวแห่งนี้

<- ชุมชนโหล่งฮิมคาว