บ้านอุษาเริ่มต้นจากเป็นบ้านหลังแรกที่เกิดขึ้นในซอย ตั้งแต่ถนนยังไม่มี และเห็นการพัฒนาจากบ้านมาสู่ชุมชนเรื่อยๆ  พอมีร้านมีนามีข้าวเปิด ทำให้เกิดร้านค้าขึ้นในพื้นที่ ร้านเสื้อผ้าบ้านอุษาจึงเกิดขึ้น

บ้านอุษา คือที่พักอาศัยที่เปิดหน้าบ้านเป็นร้านขายเสื้อผ้าประยุกต์ร่วมสมัย มีทั้งเครื่องเงินและกระเป๋าจากชนเผ่าต่างๆ เน้นงานทำมือ ผสานชิ้นงานวิถีชนเผ่าพื้นเมืองผสานวิถีธรรมชาติ งานทุกชิ้นเกิดจากการลงมือลงแรงทำ จำหน่ายในราคาย่อมเยา มูลค่าและคุณค่าที่เกื้อกูล สมดุลกัน

<- ชุมชนโหล่งฮิมคาว