เฮือน ณ ใจ๋ ฝ้ายเปลือกไม้

เฮือน ณ ใจ๋ ตั้งชื่อร้านตามชื่อของลูกสาวคือ”ณฤทัย” ก่อนหน้านั้นคุยกันในครอบครัวของเราไว้ว่า จะทำบ้านในเมืองเชียงใหม่ซักหลังเพื่อเป็นบ้านพักอาศัยและเปิดกิจการขายของโดยเราจะสร้างบรรยากาศอาณาบริเวณบ้าน ตัวบ้านพร้อมทั้งสินค้าของเราให้มีกลิ่นอายของความเป็น”แม่แจ่ม”ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเรา  

เราปลูกสร้างบ้านหลังนี้ตามแบบบ้านเก่ามาจากแม่แจ่ม โชว์อัตลักษณ์ความเป็นแม่แจ่มแบบดั้งเดิม ส่วนสินค้าของเราทั้งหมดก็จะเน้นความเป็นแม่แจ่มสามารถบอกเล่าเรื่องราวของแม่แจ่มผ่านบนผืนผ้า ทั้งงานปักมือชาติพันธุ์ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม งานย้อมผ้าแบบธรรมชาติที่ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น งานเย็บมือ งานตัดต่อผ้าและการใช้เศษผ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาทำให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักการผลิตแบบ Zero waste เน้นการสร้างงานให้คนแม่แจ่ม แรงงานคนแม่แจ่ม ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันได้ส่งต่อกิจการให้คนรุ่นใหม่คือลูกสาว มีการสอนการทำมัดย้อมครามธรรมชาติลงทะเบียนเรียน5คนขึ้นไปค่าใช้จ่ายคนละ1900บาท

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ 086-921-2105 คุณณฤทัย ไชยรัตน์ 089-432-1870 คุณแสงอรุณ ไชยนัตน์

Facebook : https://www.facebook.com/najaihome