จากวิถีชีวิตดั้งเดิม จากชุมชนที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจำวันที่สืบทอดมายาวนาน ซึมซับอยู่ในจิตวิญญาณ สืบทอด สัมผัส คุ้นเคย จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้คือชีวิต

บรรพบุรุษของเรา จากชุมชน"ลัวะ" ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามประสาบ้านบนดอยและจำเป็นต้องทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเองทุกอย่าง  

จาก"บ้านเฮาะ"ชุมชนลัวะโยกย้ายสู่ชุมชนใหม่"บ้านท้องฝาย อ.แม่แจ่ม”ชุมชนที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจก  กว่า60ปีแล้วที่ครอบครัวเราได้โยกย้ายมา ก่อเกิดการสืบทอด ซึมซับภูมิปัญญา ด้วยความรัก ความผูกพันธ์ สู่การแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาบรรพบุรุพและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าตีนจก ทำให้เกิดการรวมตัวระหว่าง 3 พี่น้อง ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว ในนามร้าน"ล้านฝ้ายงาม" ที่เป็นแหล่งรวมผ้าฝ้ายทอมือที่มีการคัดสรรการผลิตจากฝ้ายที่งดงามจำนวนนับล้าน รวมถึงฝีมือของการผลิตที่ผ่านการผลิตของช่างมากฝีมือ ประดุจดั่งใช้ล้านๆมือที่ทุ่มเท และถักทอด้วยล้านๆดวงใจให้ปรากฏอยู่บนผืนผ้าทุกชิ้นของร้าน

Facebook : https://www.facebook.com/ล้านฝ้ายงาม-1300401409996574/