ศูนย์การเรียนรู้พ่อครูแม่ครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ศูนย์การเรียนรู้การทำกลอง พ่อครูบุญเลิศ ตีคัง

“ภูมิปัญญาด้านการทำกลองเริ่มจะค่อยๆหายไป พ่อครูจึงอยากจะถ่ายทอดให้ภูมิปัญญานี้สืบต่อไป ใครสนใจที่จะเรียนรู้การทำกลองล้านนาเกือบทุกประเภท อาทิ กลองสะบัดชัยกลองหลวง กลองปูจา กลอง ตะหลดปด การเรียนรู้ของที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการเลือกไม้ ซ้อมไม้ ใส่ลูกปืน เข้ากลึงไปจนจบกระบวนการ”

ที่ตั้ง : เลขที่ 118 หมู่ 3 บ้านไร่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่  map

โทรศัพท์ : 086-1921287

วันเวลาเปิดทำการ : ติดต่อสอบถามเพื่อนัดหมาย

ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง

“สลีปิงชัยแก้วกว้าง เป็นหมู่บ้านที่ยังมีความเข็มแข็งทางด้านวัฒนธรรมอยู่ค่อนข้างสูง เพราะมีการเชื่อมต่อวัฒนธรรมระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน และมีกิจกรรมร่วมกับวิถีชาวบ้านประเพณี ตามตาราง 12 เดือนของล้านนาอย่างเหนียวแน่น จุดเด่นของสลีปิงจัยเมื่อได้เข้ามาชมคือ ความเป็นมา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของชุมชน และฟื้นการละเล่นเล่นพื้นบ้าน”

ที่ตั้ง : บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 089-4337395

https://www.facebook.com/salee.pingjai

วันเวลาเปิดทำการ : ทุกวันเวลา 09.00 – 15.00 น.

(โปรดแจ้งเวลาเพื่อนัดหมาย)

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

“โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานในเรื่องของสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของภูมิปัญญาล้านนาให้ผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน การจัดค่ายเด็กสืบสาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาแก่เด็กเยาวชนและผู้สนใจกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่จะเป็นหลักสูตรเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา เช่น ประวัติศาสตร์ล้านนา ภาษาล้านนา ดนตรีพื้นเมือง ด้านศิลปะการแสดง ฟ้อนพื้นเมือง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านการจักสาน โคม ตุง การทอผ้า เป็นต้น”

ที่ตั้ง : 35 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 244 231

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fb Page : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

วันเวลาเปิดทำการ : 09.30 – 17.00 น. วันอังคาร – วันเสาร์

หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ศูนย์การเรียนรู้การทำฉัตร วัดพวกแต้ม

“วัดพวกแต้ม เป็นชุมชนช่างทำฉัตร ได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปล้านนา ไม่ว่าจะเป็นลวดลาย การฉลุโลหะ การประดิษฐ์ฉัตรสืบทอดกันตามลำดับในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน”

ที่ตั้ง : เลขที่ 20 ถ.สามล้าน ซอย 7 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ : สำนักงานวัดพวกแต้ม 053 814 333

ท่านพระครูปฏิภาณธรรมพอศิษฏ์ (เนตร สิริจนฺโท) 081-9808761

วันเวลาเปิดทำการ : สามารถศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทุกวัน

เวลา 08.30 – 17.00 น.

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย นายดิเรก สิทธิการ ศูนย์การเรียนรู้ ฮ่อมเฮียนศิลป์

พ่อครูดิเรก สิทธิการ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5 ที่ศูนย์การเรียนรู้เราจะได้เห็นบรรยากาศของการเรียนรู้ และปฏิบัติจริงของลูกศิษย์ของพ่อครูที่ได้สร้างผลงานด้านศิลปกรรมการดุนสลักเงิน

ที่ตั้ง : เลขที่ 27 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

แผนที่ : Google map  

โทรศัพท์ : 081 287 2731, 087 083 8244

วันเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่)

"วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง โดยมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา และพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สืบทอด พัฒนาฝีมือ”

ที่ตั้ง : 100 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์,โทรสาร : 053 202 751, 053 274 705, 080 071 1399

วันเวลาเปิดทำการ : เปิดบริการทุกวันสำหรับศึกษาดูงาน

เงื่อนไขการรับสมัคร : วิชาช่างบุดุน (ต้องลาย) หลักสูตร 800 ชั่วโมง

รับสมัคร เดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม

เวลาเรียน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. , วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น.

เฮือนศิลป์ใจ๋ยอง

“เฮือนใจ๋ยอง จัดแบ่งเป็น 2 โซน โดยโซนแรก คือ “เฮินศิลป์ใจ๋ยอง” หรือ หอศิลป์ใจ๋ยอง แสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ์ของศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินล้านนา ที่บริจาคผลงานมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อนำเงินมาเป็นกองทุนให้นักศึกษาศิลปกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งยังเป็นสถานที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินร่วมสมัยทุกๆ 2 เดือน ส่วนบริเวณรอบนอกหอศิลป์ใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาศิลปะไทยและมีห้องเก็บสะสมเครื่องดนตรีโบราณล้านนา อาทิ สะล้อ ซึง ปี่ พิณเปี๊ยะ และขลุ่ย ส่วนอีกโซนหนึ่ง เป็นร้านอาหารพื้นเมือง ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวล้านนา”

ที่ตั้ง : เลขที่ 64 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 081 992 4139

พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก

“ชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพงที่มีกลุ่มสล่าฝีมือดีที่ยังคงอนุรักษ์งานฝีมือแกะสลักไม้แบบล้านนาไว้ บ้านจ๊างนัก” กันที่แห่งนี้เองที่รวบรวมผลงานแกะสลักฝีมือดีของสล่าเพชร วิริยะ ตลอดจนเพื่อนฝูง ลูกศิษย์ลูกหา มารวมไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก อันเกิดจากความผูกพันกับช้างของสล่าเพชรและช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองล้านนามาแต่อดีต ที่สำคัญตัวสล่าเองก็มีผลงานไม้แกะสลักรูปช้างมากมาย ทั้งช้างตัวเล็ก ช้างตัวใหญ่ ซึ่งได้พัฒนารูปแบบเรื่อยมา จนในปัจจุบันรูปช้างแกะสลักเหล่านี้ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาให้ดูมีชีวิตชีวา มีท่วงท่าในอิริยาบทต่าง ๆ ราวกับมีชีวิตจริง ซึ่งบ้านจ๊างนักนับเป็นแห่งแรกที่มีการแกะสลักช้างในรูปแบบนี้ นอกจากนี้บ้านจ๊างนักยังมีการทดลองนำวัสดุใหม่ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นมาทดแทนวัสดุเดิมที่นับวันจะหาได้ยากมากขึ้น”

ที่ตั้ง : เลขที่ 56/1 ม.2 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053 446 891

ศูนย์การเรียนรู้บ้านอนุรักษ์กระดาษสา

“บ้านอนุรักษ์กระดาษสา นายเจริญ และนางฟองคำ หล้าปินตาสืบทอดวิธีการทำกระดาษสาจาก บรรพบุรุษ และยืดหยัดประกอบเป็นอาชีพหลักจนทุกวันนี้ และบ้านอนุรักษ์กระดาษสายังทำหน้าที่การถ่ายทอดการทำกระดาษสาให้กับหมู่บ้านอื่นที่ใกล้เคียง นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่สนใจ”

ที่ตั้ง : 29/3 หมู่บ้านต้นเปา ม.1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053 339 196

ศูนย์การเรียนรู้การทำโคม ตุง บ้านครูนพดล คำมูล

“นพดล คำมูล สล่าทำตุง โคมล้านนา และเครื่องสักการะล้านนา ด้วยประสบการณ์ในการเรียนรู้และการถ่ายทอดมานาน จึงเปิดพื้นที่บ้านของตนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง และเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามสถานศึกษาชุมชนต่างๆ ”

ที่ตั้ง : เลขที่ 275 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ : 087 786 0576

เฮือนหมอเมือง ครูจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์

“เฮือนหมอเมือง โดยมีคุณจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ และคุณวงเดือน จันทร์ศิริใช้บ้านของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ ผสมผสานแหล่งความรู้จากภายนอก จนกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน นับเป็นการส่งต่อความรู้ของหมอเมืองอีกทางหนึ่ง เช่น นวดตอกเส้น การนวด การประคบหมอยา เรียกว่าการรักษาของหมอเมืองอิงธรรมชาติในการรักษาทุกขั้นตอน”

ที่ตั้ง : เลขที่ 75/2 หมู่ 6 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 053 887 427

ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำต้น พ่อครูสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์

“ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำต้น ที่บ้านสล่าแดง สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานปั้น“น้ำต้นล้านนา” นามว่าสล่าแดง ผู้ที่อนุรักษ์และสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเผยแพร่และถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะที่หลากหลายรูปแบบงานปั้น เพื่อให้น้ำต้นล้านนา เป็นหัตถกรรมสร้างสรรค์คงอยู่คู่แผ่นดินล้านนาให้ยืนยาว และมีส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์น้ำต้น สมัยโบราณสิ่งที่พบที่นี่ น้ำต้นโบราณที่รวบรวมเอาไว้ มีการศึกษาดูงาน เรื่องราวของน้ำต้น ฝึกการปั้นน้ำต้น และผางประทีป”

ที่ตั้ง : เลขที่ 45 ม.6 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 08-97007273 , 053-489226

ศูนย์การเรียนรู้เครื่องสักการะล้านนา แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสี

“บ้านแม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสี แม่ครูผู้ถ่ายทอดในเรื่องของเครื่องสักการะล้านนา และเรื่องอาหาร แม่ครูได้สืบทอดเรื่องการทำข้าวแต๋น และยังทำหน้าที่ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน สู่โรงเรียน และการเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง”

ที่ตั้ง : เลขที่ 27 หมู่ 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 053 396 161

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา สาขา ฟ้องเจิง ฟ้อนดาบ “บ้านสล่าเจิงล้านนา”

โดย ครูศรัณ สุวรรณโชติ

““เจิง” คือศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวของชาวล้านนา “ฟ้อนเจิง” คือการร่ายรำในท่วงท่าลีลาการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์ของชาวล้านนาโบราณ วิถีของผู้ฝึกเจิงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม โดยสืบทอดผ่านระบบจารีต ประเพณี “บ้านสล่าเจิงล้านนา” โดยครูศรัณ สุวรรณโชติ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาศาสตร์แขนงนี้ให้คงอยู่สืบไป”

ที่ตั้ง : เลขที่ 4/1 ม.3 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 086 658 5966

เวลาทำเปิดการ : นัดหมายล่วงหน้า

ศูนย์การเรียนรู้รอยล้านนา พ่อครูบุญศรี รัตนัง

“ครูบุญศรี รัตนัง ฉายา ขุนพลเพลงลูกทุ่งล้านนา” ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู จึงได้จัดตั้งศูนย์สืบรอยล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป ได้นำความรู้ด้านศิลปกรรม (การขับซอพื้นเมืองและเพลงลูกทุ่งคำเมือง) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม”

ที่ตั้ง : เลขที่ 83 หมู่ 2 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 52100

บ้านไร่ใจสุข ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า

“ครูนุสรา เตียงเกตุ ครูผู้มีความรู้ด้านผ้าทอ ซึ่งได้ทำบ้านให้เป็นสถานที่ทำงาน สถานที่ให้ความรู้ และให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสฝึก หัด เรียนรู้เรื่องการทอผ้าย้อมผ้า และอยากถ่ายทอดความรู้ของตัวเองให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้ที่สนใจงานผ้าทอ เพื่อให้งานทอผ้าคงอยู่และสืบทอดรุ่นต่อรุ่นต่อไป”

ที่ตั้ง : เลขที่ 203 ม.1 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : 081 961 0525

ศูนย์การเรียนรู้การทำโคม ตุง บ้านครูพลเทพ บุญหมื่น

“แหล่งเรียนรู้ชุมชน เวียงกุมกามศิริศิลป์”

“ครูพลเทพ บุญหมื่น ครูด้านโคม ตุง ชาวเวียงกุมกาม ศึกษาหาความรู้ในการทำโคม ตุง จากพ่อครูสิงห์แก้ว มโนเพชร จนกระทั่งเชี่ยวชาญ และทำหน้าที่สืบทอด ถ่ายทอดเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การตัดลวดลาย การทำโครงการตกแต่งลวดลาย การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนเคล็ดลับให้ผลงานชิ้นนั้นออกมาสวยงาม”

ที่ตั้ง : เลขที่ 69 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ : 081 681 7545