โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เปิดอบรมนาฏศิลป์พม่า แก่ผู้สนใจทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ โดยครูเกียรติก้อง ศิลปสนธยานนท์ เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ วันที่ 25-26 พฤษภาคม,1-2 ,และ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา สนใจสมัครได้ที่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา มาสมัครกั๋นนัก ๆ เน่อเจ้า