สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชาภูมิปัญญาล้านนาประจำปี 2562 นี้นะคะ ทางโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได้เป็นรับสมัครผู้สนใจเรียนวิชาต่าง ๆ เปิดสอนระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2562 - 8 มิถุนายน 2562 สมัครด้วยตัวเองได้ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ทุกวันอังคาร - เสาร์ 09.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/open หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 -244231 ทุกวันทำการค่ะ แล้วมาพบกันนะคะ สำหรับวิชาภูมิปัญญาที่สนุกสนานและสามารถต่อยอดไปใช้ในอนาคตหลากหลายวิชารอท่านอยู่